Spójrzmy na to razem

Jakubowski Pluta i Wspólnicy

O nas

Poznając cele i potrzeby naszych klientów, wspieramy ich rozwój i bezpieczeństwo.

Nasza kancelaria oferuje wszechstronne doradztwo prawne, dostosowane do unikalnych potrzeb klientów, w tym tych z branży artystycznej, rynku kreatywnego, mediów i reklamy.

Oferta

Oferujemy pomoc prawną w formie porad i konsultacji, pisemnych opinii, oraz sporządzania umów i innych dokumentów. Reprezentujemy klientów przed sądami oraz wobec innych podmiotów.

Prawo autorskie, muzyka, film, działalność artystyczna
Prawo prasowe, media, reklama
Ochrona dóbr osobistych
Procesy sądowe
Organizacja wydarzeń artystycznych, koncertów i innych imprez masowych
Prawo Spółek i Prawo Działalności Gospodarczej, Fundacje i Stowarzyszenia
RODO, e-commerce, start-upy, internet
Pomoc prawna za granicą

Zespół

Pracownicy Kancelarii Jakubowski Pluta i Wspólnicy to doświadczeni specjaliści.

Co nowego

Aktualne informacje na temat Kancelarii.

Co nowego

Aktualne informacje na temat Kancelarii.

Kontakt

Jakubowski Pluta i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Al. Jerozolimskie 65/79
Centrum LiM (budynek Hotelu Marriott)
19 piętro
00-697, Warszawa
NIP: 5260020373

Godziny Otwarcia

pon.-pt. godz. 9:00 – 17:00

Kontakt

kancelaria@jakubowski-pluta.pl

+48 22 630 69 11

+48 22 630 69 00

Jakubowski Pluta i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. p. istnieje od 1992 roku.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa gospodarczego. Obsługujemy w szczególności podmioty związane z branżą artystyczną, mediową, prasową, wydawniczą oraz internetową. Zapewniamy wsparcie przedsiębiorców począwszy od doradztwa w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności, przez założenie spółki, stowarzyszenia lub fundacji, przygotowanie wszelkich niezbędnych umów, dokumentów, zgłoszeń i procedur związanych z prowadzeniem biznesu (w tym tworzenie serwisów internetowych, e-commerce, RODO).

Zapewniamy stałą obsługę codziennego biznesu, w tym bieżące doradztwo, prowadzenie szkoleń, negocjacji biznesowych oraz sporów sądowych., Nasze usługi świadczymy zależnie od okoliczności i potrzeb Klienta w naszym biurze lub poza nim.

Dzięki wieloletnim, opartym na zaufaniu relacjom z naszymi Klientami możemy wzajemnie rozwijać się i wymieniać cennym doświadczeniem. Na przestrzeni lat mieliśmy przyjemność i zaszczyt obsługiwać i doradzać podmiotom, które współtworzyły dzisiejszy rynek artystyczny i wydawniczy. Poza wiedzą prawniczą, naszym aktywem jest ugruntowane doświadczenie i znajomość rynku.

Wśród naszych Klientów znajdują się podmioty zagraniczne, polskie spółki i jednoosobowi przedsiębiorcy, artyści, dziennikarze oraz inne osoby prowadzące działalność twórczą.

Należymy do dwóch międzynarodowych sieci kancelarii prawnych. Dzięki tej współpracy możemy zapewnić naszym Klientom pomoc prawną za granicą oraz wsparcie merytoryczne w sprawach o międzynarodowym charakterze.

    Są to:
  • Consilium Iuris - Europejskie Zgromadzenie Interesów Gospodarczych, zrzeszającego prawników, doradców podatkowych i audytorów,
  • IUSFUL European Legal Network - międzynarodowa sieć kancelarii prawnych.

Od wielu lat nieprzerwanie jesteśmy uwzględniani w rankingu kancelarii zajmujących się prawem medialnym, który jest publikowany przez niezależne wydawnictwo Media Law International.

Prawo autorskie, muzyka, film, działalność artystyczna

Ponad trzydziestoletnia współpraca z twórcami i artystami oraz ich menedżerami, a także z promotorami i organizatorami festiwali, koncertów i widowisk, z producentami audio-wideo i wydawcami muzycznymi pozwoliła nam zdobyć bogate doświadczenia w obszarach, gdzie prawo autorskie styka się z nowoczesnym rynkiem dóbr i usług kultury oraz praktyką obrotu gospodarczego. Ważne miejsce zajmuje w naszej praktyce również problematyka zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, tak istotna dla wielu twórców i artystów, ale także dla przedsiębiorców korzystających z utworów i innych przedmiotów ochrony prawa własności intelektualnej. Wiedzę z zakresu prawa autorskiego oraz zdobyte doświadczenie wykorzystujemy przy tworzeniu projektów umów, udzielając porad i opinii prawnych oraz w bogatej praktyce procesowej, stanowiącej istotny obszar naszej aktywności zawodowej.

Prawo prasowe, media, reklama

Od ponad trzydziestu lat świadczymy pomoc prawną dla znaczących na rynku mediów wydawców prasy drukowanej i internetowej. W poprzednich latach zdobyliśmy także doświadczenie w obsłudze nadawców radiowych. Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących rejestracji tytułów prasowych, spraw związanych z działalnością redakcji, w szczególności dotyczących swobody wypowiedzi, sprostowań prasowych, publikacji reklam i roszczeń, mogących powstać w związku z działalnością prasową lub inną działalnością, polegającą na publikowaniu informacji lub twórczości, na przykład w internecie.

Ochrona dóbr osobistych

Oferujemy pomoc prawną wspartą wieloletnim doświadczeniem zdobytym we współpracy z wydawcami prasy, osobami powszechnie znanymi i agencjami reklamowymi, w zakresie swobody wypowiedzi prasowej, swobody wypowiedzi twórczej, ochrony dobrego imienia, prawa do prywatności, ochrony wizerunku, komercyjnego wykorzystania imienia i nazwiska oraz wizerunku w kampanii reklamowej.

Procesy sądowe

Oferujemy pomoc prawną w sprawach cywilnych i gospodarczych, polegającą na reprezentowaniu klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, w szczególności dotyczących ochrony dóbr osobistych, praw autorskich, publikacji sprostowań prasowych oraz spraw związanych z bieżącą działalnością gospodarczą – umów o świadczenie usług, umów o dzieło, umów najmu itp., a także spraw z zakresu prawa pracy.

Organizacja wydarzeń artystycznych, koncertów i innych imprez masowych

Zapewniamy obsługę prawną związaną z organizacją wydarzeń artystycznych, koncertów i innych imprez masowych. Wspieramy klientów na etapie planowania danego wydarzenia, poprzez wszelkie kwestie formalne, sporządzanie dokumentów, umów, jak również obsługę prawną na miejscu i w czasie wydarzenia. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w obsłudze branży artystycznej i kreatywnej zapewniamy wsparcie w organizacji i obsłudze również niestandardowych i skomplikowanych przypadków.

Prawo Spółek i Prawo Działalności Gospodarczej, Fundacje i Stowarzyszenia

W ramach współpracy z klientami nie tylko udzielamy pomocy w zakresie należytego wypełnienia wymogów formalnych przy podejmowaniu działalności gospodarczej, ale, korzystając z długoletniego doświadczenia, pomagamy im również dokonać wyboru formy organizacyjno-prawnej, najbardziej odpowiedniej dla określonego rodzaju i skali planowanej działalności oraz, w przypadku spółek, właściwie uregulować wewnętrzne stosunki pomiędzy wspólnikami. w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej doradzamy i udzielamy pomocy we właściwym wypełnianiu obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Posiadamy także duże doświadczenie oraz oferujemy usługi w zakresie tworzenia fundacji i stowarzyszeń oraz ich późniejszej obsługi i udzielaniu pomocy w zakresie wypełniania obowiązków, wynikających z przepisów prawa.

RODO, e-commerce, start-upy, internet

Oferujemy doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz obsługi działalności gospodarczej w Internecie, jak również prywatnej działalności naszych klientów. Internet oferuje dziś nie tylko wiele możliwości, ale również wiąże się z nowymi ryzykami w kwestii bezpieczeństwa ochrony danych oraz wszelkich naruszeń, w tym naruszeń dóbr osobistych naszych klientów, dobrego imienia spółki itd. Pomagamy tworzyć sklepy i platformy internetowe, formularze i jak również narzędzia wykorzystywane np. do celów reklamowych, sprzedażowych, IT, edukacyjnych, organizacji wydarzeń artystycznych oraz wdrażania nowych technologii. Wspieramy młode biznesy i innowacyjne rozwiązania, a poprzez indywidualne podejście i relacje klientami mamy zaszczyt towarzyszyć im w osiąganiu sukcesów oraz wyznaczania nowych standardów na rynku.

Pomoc prawna za granicą

Jesteśmy członkami dwóch sieci kancelarii prawnych, zrzeszających kancelarie z innych krajów Europy, podzielające nasze wartości oraz z którymi łączy nas podobne podejście do wykonywanej pracy. Dzięki budowanym przez lata relacjom osobistym i współpracy z ich członkami, możemy w razie potrzeby zaoferować naszym Klientom pomoc prawną za granicą, świadczoną przez prawników, których znamy osobiście i do których mamy zaufanie.

  • IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK to sieć skupiająca kancelarie prawne zorientowane na obsługę biznesu, głównie w środkowej i wschodniej części Europy (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Bułgaria, ale także Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Dania, Hiszpania i Portugalia). Więcej na temat jej działalności można dowiedzieć się pod adresem: https://iusful.com

  • CONSILIUM IURIS EWIV to sieć skupiająca kancelarie prawne, doradców podatkowych i audytorów z Europy Zachodniej, głównie z Niemiec, Francji i Belgii. Więcej na temat jej działalności można dowiedzieć się pod adresem: http://consilium-iuris.net